“ویژه تهران”
با معرفی هر سفیر تازه از تپ‌سی 150 هزار تومان هدیه بگیرید!

شرایط دریافت هدیه:
انجام 30 سفر از سوی سفیر معرفی شده تا یک هفته پس از ثبت نام
شما از هر شهری می‌توانید سفیر معرفی کنید، سفیر معرفی شده شما لازم است در تهران ثبت‌نام شده و فعالیت کند
مهلت معرفی:
از 6 تا 12 اسفند
توجه: این هدیه قطعی است و به محض انجام سفرها از سوی سفیر معرفی شده به اعتبارتان واریز می‌شود.
فرصت را برای دریافت 150هزار تومان هدیه از دست ندهید!