۶ راه برای همراهی با سالمندان

طبیعتا برای همه‌ی ما پذیرش این که اطرافیان و عزیزانمان به سمت سالمندی می‌روند، سخت است. اما به هر حال این چیزی است…

با ۱۶۳۰، تلفنی تپ‌سی بگیرید!

تپ‌سی تلفنی (۱۶۳۰) چیست؟ اولین چیزی که برای درخواست تاکسی اینترنتی به ذهنمان می‌رسد، دسترسی به اینترنت است. ما فکر می‌کنیم که باید…

۶ قابلیت هوشمند اپلیکیشن تپ‌سی

اپلیکیشن تپ‌سی، تنها یک واسطه‌ برای رسیدن رانندگان به مسافران یا برعکس نیست. این اپلیکیشن، یکی از مزیت‌های رقابتی خود را نسبت به…