سفیر ۱۰ امتیازی باشید!

به عنوان یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، عامل مهمی که می‌تواند در ادامه فعالیتتان مهم باشد داشتن امتیاز قابل قبول از سوی مسافران…