در هنگام پرداخت اعتبار منفی، اگر پس ازانتخاب گزینه پرداخت با مشکل مواجه شدید، به یکی از دو روش زیر عمل کنید:
1 – تغییر مرورگر
2 – پاک کردن داده‌های مرورگر

تغییر مرورگر:

در بخش تنظیمات گوشی گزینه " برنامه‌ها و اعلان‌ها " را انتخاب کنید.
سپس به قسمت " برنامه‌های پیش فرض " بروید.

------------11

گزینه " مرورگر " را انتخاب کرده و
مرورگر " کروم " را لمس کنید.

-------------22

پاک کردن داده های مرورگر:

در بخش تنظیمات وارد بخش " برنامه ها واعلان ها " شوید.
گزینه " برنامه‌ها " را انتخاب کنید.

-----------------11-2

از میان برنامه‌ها، مورد " کروم " را انتخاب کنید
وارد قسمت " محل ذخیره " شوید.

-----------------22

گزینه " پاک کردن حافظه پنهان" را انتخاب کنید.

-----------------33