با خرید اشتراک برنامه‌ی سیبچه، می‌توانید برنامه‌ی تپ‌سی سفیران را دانلود و نصب کرده و بدون محدودیت از آن استفاده کنید. کافی است به موارد نشان داده شده در تصاویر زیر، عمل کنید:

install-and-find-tap30--2-
Untitled-11
install-app--2-