اینتنت در واقع پیامی است که توسط اپلیکیشن های خاص که این قابلیت را در خود جای داده باشند قابل ارسال و دریافت است. و از طریق سیستم عامل به اپلیکیشن اجازه می دهد که دستوری را به اپلیکیشن مقصد بدهد، و اپلیکیشن مقصد بر اساس کارایی تعریف شده در آن باز شده و کار درخواست شده را انجام دهد. این قابلیت معمولا به صورت صدا زدن یک گونه از لینک خاص(URI) بین دو اپلیکیشن (وب یا موبایل) اجرا می شود.

(Intent) اینتنت تپ‌سی

در تپ‌سی این قابلیت به صورت گرفتن درخواست سفر برای یک مبدا(saddr) به مقصد(daddr) تعریف شده و اپلیکیشن تپ‌سی با دو نوع لینک مختلف قابل انجام می باشد.

توجه:‌ این قابلیت نیاز به نصب بودن اپلیکیشن تپ‌سی در گوشی فرد دارد

  1. لینک مخصوص برای اپ تپ سی (هر دو پلتفرم Android و iOS)

tap30://ride/?saddr=35.6997025,51.3426513&daddr=35.7007773,51.3908325

دو عدد اول طول و عرض جغرافیایی برای مبدا و دو عدد دوم طول و عرض جغرافیایی برای مقصد می باشند.

  1. لینک مخصوص اپلیکیشن google map (قابل تشخیص برای پلتفرم Android تپ‌سی)

http://maps.google.com/maps?saddr=35.6997025,51.3426513&daddr=35.7007773,51.3908325

دو عدد اول طول و عرض جغرافیایی برای مبدا و دو عدد دوم طول و عرض جغرافیایی برای مقصد می باشند.

نحوه استفاده در اندروید

val uri = "geo:?q=35.7007773,51.3908325" // or other Uris

val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW)

intent.data = Uri.parse(uri)

if(intent.resolveActivity(packageManager) != null){

 startActivity(intent)

}else{

 //There is no application to handle this Uri. They need to install Tap30.
}