1.تقلب در انجام سفر و پرداخت کمیسیون

هر گونه اقدام در راستای عدم پرداخت کمیسیون سفرهایی که انجام داده‌اید، تخلف بوده و شناسایی و در حساب کاربری شما به عنوان پیشینه ثبت می‌شود. این اقدامات می‌تواند انجام سفر لغو شده و یا اتمام سفر پیش از رسیدن به مقصد باشد.

2.ایجاد سفرهای ساختگی

ایجاد سفرهای ساختگی جهت دریافت پاداش طرح‌های تپ‌سی و همچنین استفاده از فیک GPS (Fake GPS) به سرعت شناسایی می‌شود. در این صورت شما نه تنها پاداش را دریافت نمی‌کنید بلکه به دلیل انجام فعالیت غیرمجاز، حساب کاربری‌تان را در خطر مسدود شدن قرار می‌دهید.
انجام هر یک از این تخلفات می‌تواند به جریمه و مسدود شدن حساب کاربری شما منجر شود.

در صورتیکه به دلیل تخلف مشمول جریمه شدید و یا حساب کاربری‌تان مسدود شد، از تماس با پشتیبانی خودداری و برای پیگری مورد به یکی از دفاتر آموزش تپ‌سی در شهر خود مراجعه کنید.
آدرس دفاتر:
http://air.ir/MGsS

به عنوان یک سفیر، لازم است به قوانین مربوط به کار در تپ‌سی پایبند باشید.
تهعد به این قوانین، هم به بهبود و تداوم درآمد شما کمک می‌کند و هم از جدی‌ترین اولویت‌های شرکت برای حفظ اعضای خانواده سفیران تپ‌سی است.
فراموش نکنید که این قوانین در راستای عادلانه کردن شرایط کاری برای همه سفیران، داشتن درآمد مستمر در تپ‌سی و ادامه فعالیت و همچنین تامین امنیت سفیران و مسافران در نظر گرفته شده و رعایت آن برای خود شما سودمند است.