بحث سفر که پیش می آید امنیت مسافر و راننده اولین موضوعی است که به ذهن متبادر می شود. در سفرهای درون‌شهری، اپلیکیشن‌های درخواست سفر توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند. ‌تپ‌سی، به عنوان مثال، دهها هزار راننده شهری را ساماندهی کرده و مشخصات کامل آنان را در بانک اطلاعاتی خود نگهداری می کند. اطلاعات اولیه مسافر نیز ثبت و نگهداری می شود. ضمن آنکه، شرکت در حین هر سفر نیز می داند که در هر لحظه راننده در چه نقطه ای از شهر است. این اطلاعات خود‌به‌خود از بروز خطرها پیشگیری می کند. با همه این اوصاف، هنوز موضوع امنیت سفر باعث ‌نگرانی برخی مشتریان می شود. این نگرانی‌ها قابل درک است و به همین دلیل تپ‌سی اقدام تازه ای در این زمینه انجام داده که امنیت مسافر را بیش از پیش افزایش می دهد.

گزینه "کمک فوری" یا SOS تلاشی از طرف تیم فنی و امنیتی تپ‌سی است که به مسافران اطمینان خاطر بیشتری می دهد. این گزینه به مسافر کمک می کند تا چنانچه در حین سفر خود از سمت راننده احساس خطر کرد، دکمه کمک فوری را لمس کرده و به این وسیله پیامی فوری به تیم امنیت تپ‌سی بفرستد. تیم امنیت به محض دریافت پیام، بررسی‌های لازم را انجام داده و درصورت نیاز، اقداماتی نظیر تماس با راننده، تماس با پلیس، تماس با اورژانس و یا حتی توقف خودرو و جایگزین کردن راننده انجام خواهد داد تا مسافر با خیالی آسوده سفر کند.

این گزینه از هفته اول مرداد به صورت آزمایشی برای حدود پنچ هزار مسافر تهرانی فعال خواهد شد. در فازهای بعدی، گزینه کمک فوری در دسترس همه مسافران تپ‌سی قرار خواهد گرفت.