"با معرفی تپسی به دوستان خود، 2 سفر 5000 تومانی به آنها هدیه بدهید , و پس از اولین سفر آنها 10000 تومان خودتان هدیه بگیرید."