مهسان معینی

شاید عجیب باشد اگر یک دختر خانمی که در جامعه ای مانند ایران بزرگ شده و با تربیتی کاملا محتاط و سنتی رشد پیدا کرده، کمی اهل ریسک باشد. اما من هستم. ریسک کردن را دوست دارم و می خواهم مخالف جریان آب شنا کنم. علاقهی زیادی هم به کشف مسائل نو دارم. ولی من هم مانند بسیاری از دختران جوان دیگر محدودیت‌هایی دارم که قدرت ریسک کردن را ازم می گیرد. یکی از این موارد، نگرانی خانواده برای سفرهای روزانه دختران‌شان است.

در زمانی که اطمینان کردن به ماشین های سواری در خیابان بسیار دشوار بود خیلی‌ها برای امنیت خاطر خود از تاکسیهای زرد یا نهایتا سبز استفاده می کردند. خانواده‌ها نیز توصیه می کردند که غیر از این دو رنگ به رنگهای دیگر تاکسی‌ها اعتماد نکنید. اما ورود تاکسی‌های اینترنتی چالشی جدید به وجود آورد. با وجود اخبار مثبت و منفی که درباره این تاکسی‌ها گفته می شد بسیاری از خانواده‌ها مجاب شده اند که تاکسی‌های آنلاین نیز امن هستند.

با حضور تاکسی‌های آنلاین، بحث داغی در زمینه امنیت در شهرهای بزرگ به راه افتاد. اپلیکیشن‌های درخواست سفر اصرار می کردند که امنیت سفر با آنان بالا است، اما رقبای سنتی آنان خلاف این را می گفتند. سخت است که بارو کنید به فاصله چند دقیقه بعد از درخواست شما، یک خودرو دم در منزل‌تان منتظر شما باشد و در عین حال همه موارد امنیتی نیز رعایت شده باشد. آیا اعتماد به اپلیکیشنی که تا به حال چندین میلیون بار دانلود و استفاده شده کاری غیر منطقی است؟ پاسخ به این پرسش چند سالی زمان بُرد.

همه‌ی تاکسی‌های اینترنتی می گویند سیستم آنها امن است و توسط پلیس مانیتور می شود. اما در میان این هیاهو، فقط یک اپلیکیشن بوده که وجه تمایزش را با رقبا امنیت قرار داده است. تپ‌سی به تازگی برگ برنده ای به نام "تماس با تیم امنیت" رو کرده است. این گزینه بر روی اپلیکیشن خیال خیلی‌ها را راحت کرده است. توجه تپ‌سی به دغدغهی ما و خانواده های ما کاری جالب بود. به نظرم این کار سبب شده که خیلی از خانوادهها نسبت به سرویس تاکسی آنلاین اعتماد پیدا کنند.

شاید کمی مثبت‌اندیشی باعث شود که نگاه خانواده‌ها به تاکسی‌های اینترنتی بهتر از این هم بشود اما حتما امکاناتی که تاکسی‌های آنلاین ارائه می دهند باعث جلب اطمینان خانواده خواهد شد. حرکت تپ‌سی نشان داد که این شرکت نه تنها امنیت سفر برایش اهمیت دارد بلکه در این مورد خود را کاملا پاسخگو می بیند.